Thẻ: muối chay

Muối chay là dòng sản phẩm từ Tây Ninh với carot, muối, ớt và bột ngọt